Alergie to nadmierna reakcja organizmu przy kontakcie z alergenami, którymi mogą być bakterie, wirusy, środki chemiczne, pokarmy czy leki. Wiele alergii ma charakter sezonowy, gdyż alergeny występują w określonych porach roku.

Najczęstsze alergie

Jedną z najczęściej występujących alergii jest tak zwany katar sienny. Powodem występowania tej alergii jest reakcja na pyłki drzew, trwa, chwastów, zbóż. Z tego powodu jest to jedna z najczęściej występujących alergii wiosennych. Do objawów takich alergii zalicza się wodnisty katar, a także uciążliwe kichanie. Jeśli chodzi o objawy to alergie wiosenne bardzo często mają podobne do siebie objawy.

Jednak alergie mogą być również związane z kurzem domowym, pleśnią czy alergenami zwierzęcymi. Przy katarze siennym często występują takie objawy, jak:
– zaczerwienienie oczu,
– łzawienie z oczu,
– ataki duszności.

Wstrząs anafilaktyczny

Szczególnie niebezpieczny dla osób cierpiących na alergie jest tak zwany wstrząs anafilaktyczny. Występuje on przede wszystkim przy alergiach związanych z jadem owadów. Ukąszenie przesz pszczołę czy osę może u takich osób doprowadzić nawet do śmierci. Taki wstrząs może występować również po zjedzeniu pokarmów zawierających substancje, które są alergenami.
Przy alergiach na pyłki duszności również mogą być bardzo niebezpieczne, szczególnie gdy alergia nie jest leczona. Z tego powodu bardzo ważne jest decydowanie się na przeprowadzenie testów, które pozwalają wykryć alergie. W ten sposób można podejmować leczenie, które jest w stanie ograniczyć negatywne skutki alergii, choćby w stopniu, który pozwala na w miarę normalne funkcjonowanie na co dzień.

Leczenie alergii

Trzeba brać pod uwagę, że leczenie alergii jest bardzo trudne. Najczęściej nie jest możliwe pełne wyleczenie z alergii. Jednocześnie wiele alergii jest leczonych objawowo. W ramach leczenia alergii pacjenci muszą podejmować również takie działania, które mają na celu unikania stykania się z alergenami. W ten sposób możliwe jest znaczne ograniczenie ryzyko wystąpienia najbardziej poważnych objawów alergii.
W przypadku alergii sezonowych testy na występowanie alergii bardzo często muszą być wykonywane w określonym momencie w roku. Jednak nie powinno się unikać wykonywania testów na alergię, gdyż brak podejmowania odpowiednich działań może prowadzić nie tylko do uciążliwych objawów, ale również do poważnego zagrożenia życia. Nie powinno się lekceważyć objawów stanów alergicznych, co bywa szczególnie ważne w przypadku dzieci, u których wiele objawów alergii jest znacznie bardziej groźne dla zdrowia lub życia.