Przy uzyskaniu podatku możliwe jest, że konieczne będzie zapłacenie podatku, ale wiele zależy od tego jak blisko jest się spokrewnionym ze spadkodawcą. Obowiązek zapłacenia podatku od spadku jest wskazany w ustawie o podatku od spadków oraz darowizn. W tych przepisach wskazane są grupy pokrewieństwa, które decydują o tym, czy konieczne jest czy nie jest konieczne zapłacenie podatku.

Do jakiej grupy spadkowej należy spadkodawca?

W przepisach o podatku od spadków wskazane są trzy grupy, które mogą uzyskać spadek. Jedynie pierwsza grupa, która nazywana jest zerową może być zwolniona z płacenia podatku po uzyskaniu spadku.

Do takiej grupy zaliczani są:

– rodzice,
– dziadkowie,
– pradziadkowie,
– dzieci,
– wnuki,
– prawnuki,
– rodzeństwo,
– ojczym, macocha,
– pasierbowie.

W grupie zerowej znajduje się w ten sposób najbliższa rodzina spadkodawcy, która przy uzyskaniu spadku nie będzie musiała płacić podatku. Jednocześnie obejmuje to również rodziny adopcyjne, czyli zarówno dzieci adopcyjne, jak też rodziców adopcyjnych.

Co zrobić, aby nie płacić podatku?

Jeśli nie chce się zapłacić podatku od spadku trzeba nie tylko należeć do zerowej grupy, ale również trzeba spełnić dodatkowe obowiązki. Po pierwsze niezbędne jest zgłoszenie faktu uprawnienia do ulgi pozwalającej na niezapłacenie podatku od spadku. Na złożenie takiej informacji spadkobierca ma sześć miesięcy od momentu, gdy powstał obowiązek podatkowy.

Najczęściej okres sześciu miesięcy, w którym trzeba zgłosić fakt ubiegania się o ulgę w postaci braku konieczności płacenia podatku od spadku, jest liczony od momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku. Ewentualnie może być sześć miesięcy od daty zarejestrowania u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza.

Zgłoszenie do urzędu skarbowego

Jeśli podatek od spadku ma nie być płacony wówczas trzeba o tym poinformować urząd skarbowy. Konieczne jest w tym względzie przedstawienie takiej informacji w formie zawiadomienia na specjalnym druku, który trzeba złożyć w urzędzie skarbowym. Wykorzystać trzeba druk SD-Z2.
Jeśli przekroczy się okres sześciu miesięcy na złożenie informacji o staraniu się o ulgę przy płaceniu podatku od spadku, wówczas trzeba będzie zapłacić podatek. Jednak wyjątkiem może być sytuacja, w której osoba, która nabyła spadek, dowie się o tym już po upływie terminu na złożenie zawiadomienia. Wówczas można jeszcze skorzystać ze zwolnienia, gdy zgłosi się nabyte rzeczy czy prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego. Jednak w takim przypadku również występuje określony termin, który wynosi miesiąc od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o nabyciu takich rzeczy. Niezbędne jest również przedstawienie wiarygodnych informacji, że informację o uzyskaniu takich rzeczy nabyło się z opóźnieniem.