Jakie mogą być symptomy zdrady ze strony partnera?

Jeśli podejrzewa się zdradę partnera chce się mieć uzyskać pewność czy partner jest wierny. Zdradę mogą wskazywać pewne zachowania wykazywane przez partnera. Oczywiście określone zachowanie partnera nie musi być potwierdzeniem zdrady, ale może być wskazówką zdrady. Jakie mogą być symptomy zdrady? Wskazówką, że partner może się dopuszczać zdrady bywa nagła […]